Eszkola

Wzór na współczynnik kurtozy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na współczynnik kurtozy ma postać:

 
\(K = \dfrac{n(n + 1)}{(n - 1)(n - 2)(n - 3)}\sum\limits_{i=1}^{N}(\dfrac{x_i - \bar{x}}{s})^4 - \dfrac{3(n - 1)^2}{(n - 2)(n - 3)}\)

 
Symbole:

\(K\) - kurtoza

\(n\) - liczba obserwacji

\(x_i\) - poszczególne obserwacje, wyniki z próby

\(\bar{x}\) - średnia z wyników, z próby

\(s\) - odchylenie standardowe

 
Należy zauważyć, że współczynnika kurtozy nie można obliczyć dla liczby obserwacji mniejszej niż 4, ponieważ w mianowniku w takiej sytuacji pojawi się 0 (dzielenie przez O). Do obliczenia kurtozy należy obliczyć średnią i odchylenie standardowe dla zebrancyh wyników.

Wzór na współczynnik kurtozy - jak stosować w praktyce?

7-2 =