Eszkola

Wzór na korelację wieloraką wzór

Wzór na korelację wieloraką \(R_w\) ma postać:

\(R_{1.23...k} = \sqrt{1 - \dfrac{detD}{detR}}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(R_{1.23...k}\) - współczynnik korelacji wielorakiej pomiędzy zmienną 1 a pozostałymi zmiennymi od 2 do k

\(detD\) - macierz współczynników korelacji zmiennych od 2 do k i zmiennej 1

\(detR\) - macierz współczynników korelacji zmiennych od 2 do k


Korelacja wieloraka przyjmuje wartości pomiędzy 0 a 1, nigdy nie jest wartością ujemną (korelacja wieloraka nie informuje o kierunku zależności a jedynie o sile).

Dla zobrazowania poniżej zamieszczamy wzór dla korelacji wielokrotnej dla przypadku 3 zmiennych.

\(R_{1.23} = \sqrt{\dfrac{r^2_{12} + r^2_{13} - 2r_{12} \cdot r_{13} \cdot r_{23}}{1 - r^2_{23}}}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(R_{1.23}\) - korelacja wieloraka pomiędzy zmienną 1 a 2i3

\(r_{12}\) - współczynnik korelacji pomiędzy zmienną 1 i 2

\(r_{13}\) - współczynnik korelacji pomiędzy zmienna 1 i 3 itd..
Wzór na korelację wieloraką - jak stosować w praktyce?

1×5 =