Eszkola

Wzór na moment centralny t-tego rzędu (stopnia)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moment centralny r-tego stopnia (r-tego rzędu)


Wzór na moment centralny r-tego stopnia (r-tego rzędu) ma postać:

\(m_r = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^r\)

gdzie:

\(r = 0, 1, 2, ...\) - rząd, stopień momentu

\(m_r\) - moment centralny r-tego stopnia

\(x_i\) - poszczególne obserwacje

\(\bar{x}\) - średnia

\(n\) - liczba obserwacji

Momentem centralnym nazywamy średnią arytemtyczną z odchyleń poszczególnych wartości zmiennej od średniej arytmetycznej podniesionych do r-tej potęgi.
Moment centralny drugiego rzędu nazywamy wariancję
Moment centralny trzeciego rzędu nazywamy współczynnik asymetrii obserwacji (współczynnik skośności)
Moment centralny czwartego rzędu nazywamy miarę koncetracji obserwacji (współczynnik kurtozy