Eszkola

Wzór na moment centralny t-tego rzędu (stopnia) wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na moment centralny r-tego stopnia (r-tego rzędu)


Wzór na moment centralny r-tego stopnia (r-tego rzędu) ma postać:

\(m_r = \dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{k}(x_i - \bar{x})^r\)

gdzie:

\(r = 0, 1, 2, ...\) - rząd, stopień momentu

\(m_r\) - moment centralny r-tego stopnia

\(x_i\) - poszczególne obserwacje

\(\bar{x}\) - średnia

\(n\) - liczba obserwacji

Momentem centralnym nazywamy średnią arytemtyczną z odchyleń poszczególnych wartości zmiennej od średniej arytmetycznej podniesionych do r-tej potęgi.
Moment centralny drugiego rzędu nazywamy wariancję
Moment centralny trzeciego rzędu nazywamy współczynnik asymetrii obserwacji (współczynnik skośności)
Moment centralny czwartego rzędu nazywamy miarę koncetracji obserwacji (współczynnik kurtozy


Wzór na moment centralny t-tego rzędu (stopnia) - jak stosować w praktyce?

4×1 =
  • I Iza 13.02.2023

    Do czego stosuje się moment centralny? Co oznacza jego wynik?