Eszkola

Wzór na test normalności rozkładu Shapiro-Wilka wzór

Wzór na test Shapiro-Wilka


Wzór na test normalności rozkładu Shapiro-Wilka ma postać:

 

 

\(W = \dfrac{[\sum\limits_{i}a_i(n)(X_{n - i +1} - X_i)]^2}{\sum\limits_{j=1}^n(X_j - \bar{X})^2}\)


gdzie:

\(W\) - wynik testu Shapiro-Wilka

\(a_i(n)\) - stała, wartości w tablicy

\(X_{n - i +1} - X_i \) - różnica pomiędzy skrajnymi obserwacjami, przy czym i = 1 różnica dla min i max; dla i = 2 różnica dla min+1 i max - 1 itd..

\(j\) - kolejne obserwacje w próbie

\(i\) - kolejne różnice między skrajnymi obserwacjami

\(\bar{X}\) - średnia


Co więcej, wartości \(a_i(n)\) można obliczyć według wzoru:

\(a = [a_1, a_2, ... ,a_n] = \dfrac{m'V^{-1}}{\sqrt{m'V^{-1}V^{-1}m}}\) 

Z racji dość skomplikowanej procedury obliczania tych wartości zostały one zamieszczone w tablicach.


Następnie obliczony wynik testu Shapiro-Wilka (często oznaczonego S-W) porównujemy do wartości krytycznej w tablicach dla założonego poziomu istotności.

Tablica rozkładu W
 

 

 

Wzór na test normalności rozkładu Shapiro-Wilka - jak stosować w praktyce?

7-4 =