Eszkola

Wzór na skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona ma postać:

Artykuł - współczynnik kontyngencji C Pearsona

\(C_{kor} = \dfrac{C}{C_{max}}\)

gdzie wzór na maksymalny współczynnik ma postać:

\(C_{max} = \cfrac{\sqrt{\dfrac{k-1}{k}} + \sqrt{\dfrac{r-1}{r}}}{2}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(C_{kor}\) - skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona 

\(C\) - współczynnik kontyngencji C Pearsona

\(C_{max}\) - maksymalny do uzyskania współczynnik kontyngecji C Pearsona 

\(k\) - liczba poziomów (kategorii) pierwszej zmiennej

\(r\) - liczba poziomów (kategorii) drugiej zmiennejWzór na skorygowany współczynnik kontyngencji C Pearsona - jak stosować w praktyce?

5×2 =