Eszkola

Wzór na istotność współczynnika regresji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

W celu sprawdzenia czy dany współczynnik regresji jest istotny statystycznie należy skorzystać ze wzoru:

\(t = \dfrac{b_i}{s_{b_i}}\)

gdzie:

\(t\) - statystyka t-Studenta

\(b_i\) - współcznnik regresji b

\(s_{b_i}\) - błąd standardowy dla danego współczynnika


W celu obliczenia czy dany współczynnik regresji jest istotny statystycznie należy podzielić jego wartość przez błąd standardowy. Otrzymany wynik ma rozkład t-Studenta dla liczby stopni swobody:

\(df = n - p - 1\), gdzie:

df - liczba stopni swobody
n - liczba obserwacji
p - liczbe predyktorów w modelu

Poziom istotności wartości obliczonej statystyki t możemy odczytać z tablic testu t-Studenta

Tablice rozkładu t-Studenta

Wzór na istotność współczynnika regresji - jak stosować w praktyce?

2+2 =