Eszkola

Wyniki istotne statystycznie - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Inaczej mówiąc, to że występują różnice jeszcze o niczym nie świadczy. Dopiero, gdy test statystyczny wykaże, że dla przyjętego poziomu statystycznego zaobserwowane różnice pomiędzy grupami są odpowiednio duże, dopiero wtedy możemy powiedzieć, że występują różnice istotne statystycznie. Jeżeli test nie wykaże istotnych statystycznie różnic, to pod względem statystycznym zaobserwowane wyniki dla grup są sobie równe!

Przy weryfikacji postawionych hipotez można popełnić błąd pierwszego bądź drugiego rodzaju.

Wyniki istotne statystycznie Wasze opinie

3×5 =