Eszkola

Interpretacja wykresów rozrzutu - opis

Przez obserwacje wykresów rozrzutu można wydedukować z jakim rodzajem związku "mamy do czynienia". Na pierwszym wykresie przedstawiono zależność dodatnią (o dosyć mocnej sile). 

Interpretacja wykresów rozrzutu

Dodatni związek oznacza, że wzrostowi wyników na jednej zmiennej towarzyszy WZROST wyników na drugiej zmiennej. Można na wykresie zauważyć, że im osoby/obserwacje (punkty) mają wyższą pozycję na jednej zmiennej (np. oś x) tym (zazwyczaj) mają wyższy wynik na drugiej zmiennej (oś y).

Na drugim wykresie przedstawiono zależność ujemną (również o dosyć mocnej sile).

Interpretacja wykresów rozrzutu

Ujemny związek oznacza, że wzrostowi wyników na jednej zmiennej towarzyszy SPADEK wyników na drugiej zmiennej. Można na wykresie zauważyć, że im osoby/obserwacje (punkty) mają wyższą pozycję na jednej zmiennej (np. oś x) tym (zazwyczaj) mają niższy wynik na drugiej zmiennej (oś y).

Na trzecim wykresie przedstawiono brak zależności.

Interpretacja wykresów rozrzutu

Na tym wykresie nie można zauważyć praktycznie żadnej zależności (bez dokonywania obliczeń statystycznych). Obserwacje "zachowują" się różnie. 

Należy zaznaczyć, że wykres rozrzutu służy jedynie oszacowaniu istnienia pewnej zależności, ale dla stwierdzenia istotnej zależności należy przeprowadzić obliczenia statystyczne.

Wykres rozrzutu jest bardzo pomocną formą zdiagnozowania przypadków odstających.

Interpretacja wykresów rozrzutu Wasze opinie

4+7 =