Eszkola

Wykres liniowy - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wykres liniowy

Wykres liniowy jest jednym z najbardziej popularnych wykresów statystycznych. Dane prezentowane są za pomocą linii, najczęściej łamanej. Każdy z punktów łączony jest linią od pierwszej wartości do ostatniej. Ta forma wykresu wykorzystywana jest najczęściej dla przedstawienia danych zebranych w danym okresie czasu. Najczęściej na osi x przyjmuje się stałą jednostkę czasu, na osi y wybraną przez nas zmienną. Dzięki tej formie zaprezentowania danych możemy przedstawić zmienność danej zmiennej w badanym okresie czasu. 

Na wykresie poniżej przedstawiono wolumen sprzedaży danej firmy od 2001 do 2012 roku. 

Wykres liniowy

Analizując ten wykres możemy powiedzieć, że do 2008 roku firma odnotowywała niski poziom wzrostu sprzedaży własnego produktu rok do roku, jednak w następnych latach nastąpił znaczny wzrost sprzedaży produktów analizowanej firmy. 


Wykresy liniowe pozwalają na szybkie rozeznanie się w występującej tendencji danej zmiennej względem czasu. Wykres liniowy jest najczęściej występującym wykresem w analizach ekonomicznych, giełdowych. Najważniejszą jego zaletą jest intuicyjna postać prezentacji danych względem analizowanych okresów czasu.

Wykres liniowy  

Na wykresie powyżej zaprezentowano wyniki trzech porównywanych firm na przestrzeni czasu. Za pomocą analizy wykresu (bez potrzeby wnikliwej analizy danych) otrzymujemy szereg informacji. Można zauważyć, że liderem w sprzedaży produktów do roku 2010 była firma B, jednakże w 2011 roku firma A dogoniła firmę B, a w roku 2012 przegoniła pod względem wolumenu sprzedaży produktu. Firma C rok do roku odnotuje znikomy wzrost sprzedaży produktów i pozostaje daleko w tyle za liderami: firmą A i firmą B. Wykres pokazuje również, że firma A od roku 2009 zaczęła odnotowywać gwałtowny wzrost sprzedaży (co było omówione na pierwszym wykresie), natomiast firma B odnotowała taki wzrost w latach 2003-2007 a w dalszych latach nastąpiła stagnacja. 

Jak zostało zaprezentowane powyżej wykres liniowy pomaga szybko i sprawnie przeanalizować zebrane dane, zauważyć występujące zmiany i trendy w czasie. To samo oczywiście można opisać, jednakże wykres pomaga przyspieszyć ten proces. Należy zaznaczyć również, że wykres liniowy nie jest stosowany tylko w przypadku analizy danych na przestrzeni czasu. Można tutaj zastosować również inną postać danych, np: grupy wiekowe badanych osób, poziom wykształcenia itd. przeważnie wtedy gdy mamy do czynienia ze zmiennymi o charakterze porządkowym / liczbowym. Najczęściej jednak wykresy liniowe wykorzystuje się do zobrazowania zależności w danym okresie czasu. 

Wykres liniowy Wasze opinie

9-4 =