Eszkola

Tendencja centralna - opis

Tendencja centralna jest pozycją skali pomiarowej, wokół której skupiają się zaobserwowane wartości zmiennej. Do opisu tendencji centralnej wykorzystuje się różne miary, które należą do statystyki opisowej.

Potocznie, często miary tendencji centralnej nazywa się średnimi. Najczęstsze miary tendencji centralnej to: średnia arytmetyczna, mediana oraz moda.

Mówi się, że najlepszą miarą tendencji centralnej jest średnia. Istnieją jednak sytuacje, w których preferowaną miarą jest mediana lub moda.

  • Mediana jest preferowana, gdy: istnieje kilka skrajnych wyników w dystrybucji danych. Ważne jednak aby pamiętać, że wartości odstające mogą mieć duży wpływ na średnią.
  • Mediana jest również częściej wybierana, gdy w danych są pewne luki lub też nieokreślone wartości.
  • Stosujemy medianę również wtedy, gdy istnieje dystrybucja otwarta. Uniemożliwia to obliczenie średniej, ponieważ nieznane są nam dokładne wartości. 
  • Moda jest preferowaną miarą, gdy dane są mierzone w skali nominalnej (lub czasami porządkowej).

 

Tendencja centralna Wasze opinie

3+1 =