Eszkola

Poprawka na ciągłość Yatesa - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Poprawkę na ciągłość (czasem zwaną również poprawką na nieciągłość) Yatesa stosuje się w teście niezależności chi-kwadrat.

Poprawkę na ciągłość stosujemy w przypadku, gdy w jednej z analizowanych celek, czyli danym warunku badawczych wartość oczekiwana jest mniejsza niż 5. Wielkość wartości oczekiwanej jest uzależniona od wielkości wartości zaobserwowanych (wyliczanie wartości oczekiwanej w teście chi-kwadrat). Stąd też często można znaleźć również informację, że w poszczególnych celkach nie powinno być mniej niż 10 obserwacji (np: Everitt, 1997; Kendall i Stuart, 1979) (wartości obserwowanych, a nie oczekiwanych)... Istnieją również takie teorie, które sugerują, że poprawkę należy stosować jedynie wtedy, gdy suma wszystkich badanych osób (w różnych warunkach) jest mniejsza niż 20 (Sokal, Rohlf, 1981). Nalęzy zatem powiedzieć, że im "większą" poprawkę przyjmiemy tym bardzie konserwatywny test uzyskamy. Obecnie zaleca się stosowanie założenia o liczebnościach obserwowanych nie mniejszych niż 10.  

Teoretycznie. Aby nie wchodzić zbyt głęboko w zawiłości statystyczne poprawka na ciągłość Yatesa spowodowana jest tym, że rozkład chi-kwadrat jest rozkładem ciągłym, a w teście chi-kwadrat mamy do czynienia z frekwencjami, czyli liczbami naturalnymi. Przy małej liczbie badanych osób może to zaburzać otrzymywane wyniki, a co za tym idzie istnieje większa szansa na popełnienie błędu przy wnioskowaniu. 

Wzór na poprawkę na ciągłość Yatesa

Poprawkę na ciągłość stosujemy dla tabel 2 na 2 (czyli dwie zmienne dwukategorialne) dlatego, że jest tam ona potrzebna... oczywiście poprawkę można zastosować (obliczyć) również dla innych "rozmiarów" tabel krzyżowych, jednakże w tego typu tabelach tego rodzaju poprawka (na ciągłość (nieciągłość) Yatesa nie jest potrzebna.

Zatem, jeżeli w naszych badaniach mamy do czynienia z analizą dwóch zmiennych dwukategorialnych i wartość oczekiwana (pakiety statystyczne umożliwiają w szybki sposób wyliczenie tych wartości) w PRZYNAJMNIEJ jednej celce będzie mniejsza niż 5 to powinniśmy zastosować poprawkę Yatesa.Poprawka na ciągłość Yatesa Wasze opinie

6×2 =