Eszkola

Ośrodek ciągły co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ośrodek ciągły – ciało, w którym pominięto budowę cząsteczkową w celu stosowania analizy matematycznej do opisu zjawisk wewnętrznych co znacznie upraszcza tok rozumowania i ilość obliczeń. Takie ciało można podzielić na części ale każda z nich będzie miała takie same własności jak ciało wyjściowe (jedynie mniejszą objętość). W mechanice płynów kryterium do stosowania ośrodka ciągłego jest liczba Knudsena (Kn). Dla Kn<0,01 ciecze i gazy można traktować jako ośrodki ciągłe, jeżeli jednak niespełnione jest to kryterium to należy stosować zasady mechaniki statystycznej. W praktyce większość układów o strukturze gazu w warunkach normalnych kwalifikuje się do tej metody bo liczba Knudsena jest dla nich bardzo mała.

Ośrodek ciągły Wasze opinie

4×1 =