Eszkola

Rozkład dwumodalny - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Rozkład dwumodalny bądź inaczej zmienna dwumodalna, to taka zmienna, która charakteryzuje się dwiema najczęściej występującymi wartościami, na dwóch biegunach zmiennej, przy wartościach minimalnych i wartościach maksymalnych (choć przy dużej liczbie różnych wartości, może to być również wartość środkowa).

Przy czym, te wartości najczęstsze nie muszą być sobie równe, wystarczy, aby były "wyraźnie" większe od pozostałych.

Na wykresie poniżej zaprezentowano przykładowy wykres zmiennej o rozkładzie dwumodalnym, na którym ukazane są wartości akcji firmy A w przeciągu stycznia

Rozkład dwumodalny

Można zauważyć, że w dniu 9 stycznia i w dniu 22 stycznia wartość akcji była najwyższa, w porównaniu do pozostałych dni.


Charakterystykę "dwumodalnych" zmiennych stosuje się w szczególności przy ocenie testów, np. zaliczeniowych. Jeżeli rozkład ocen z testów był dwumodalny to oznacza, że było dużo słabych i dobrych ocen, a mało średnich. 

Rozkład dwumodalny Wasze opinie

8-1 =