Eszkola

Wykres słupkowy - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy najczęściej używany jest w przypadku prezentacji częstości odpowiedzi, które mają charakter wielokrotny bądź w przypadku, gdy mamy wiele możliwych odpowiedzi. Stosując wykres słupkowy badacz chce zazwyczaj uporządkować w zadanej kolejności udzielane odpowiedzi (od najczęstszej do najrzadszej bądź na odwrót). Takie przedstawienie danych daje możliwość zaobserwowania, które odpowiedzi były udzielane najczęściej a które najrzadziej.

Wykres słupkowy

Na wykresie powyżej zaprezentowano odsetek badanych osób, które wyjechały na wakacje do danego kraju europejskiego w latach 2008-2012. Jak można zauważyć (dane zmyślone), najwięcej badanych Polaków wyjechało w badanym okresie do Hiszpanii - 34% a najrzadziej do Norwegii - 1%. Na wykresie można zauważyć również, że kraje leżące na południu Europy były częściej wybierane przez badane osoby w porównaniu do krajów leżących w innych regionach. 

Wykres słupkowy często służy procentowemu przedstawieniu danych. Zazwyczaj wybierany jest on w przypadku wielokrotnych odpowiedzi, tzn. gdy badana osoba może wybrać więcej niż jedną odpowiedź. Tak jak w przykładzie powyżej, badana osoba mogła w danym okresie wyjechać zarówno do Wielkiej Brytanii jak również do Włoch. Oczywiście takie dane mogą być również zaprezentowane za pomocą wykresu kolumnowego, jednakże wykres słupkowy, z praktycznej wygody, częściej stosowany jest gdy jest wiele odpowiedzi (więcej możemy zmieścić w pionie na arkuszu niż w poziomie). Ponadto kierunek góra - dół jest intuicyjną perspektywą dla zobrazowania danych narastających, malejących. 

Wykres słupkowy czasami zamiennie stosowany jest z wykresem kolumnowym, przy przedstawianiu różnic pomiędzy grupami. Analitycy często mają własne preferencje dotyczące graficznej prezentacji zebranych danych. W naszych artykułach przedstawiamy takie zastosowanie opisanych wykresów, które wydają się nam (i wynikają z naszej wieloletniej praktyki) najbardziej intuicyjne. 

Wykres słupkowy Wasze opinie

4×6 =