Wzór na promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym

Wzór na promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym ma postać:

\(R = \dfrac{2}{\sqrt{10 - 2 \sqrt{5}}} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(R\) - promień okręgu opisanego na pięciokącie foremnym

\(a\) - długość boku pięciokąta foremnego


Pięciokąt foremny jest figurą wypukłą o wszystkich 5 bokach tej samej długości i 5 kątach równych. Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 108o.
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka