Wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego

Wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego ma postać:

\(P = \dfrac{\sqrt{25 + 10\sqrt{5}}}{4} a^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni pięciokąta foremnego

\(a\) - długość boku pięciokąta foremnego


Pięciokąt foremny jest figurą wypukłą o wszystkich 5 bokach tej samej długości i 5 kątach równych. Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 108o.

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka