Eszkola

Wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego ma postać:

\(P = \dfrac{\sqrt{25 + 10\sqrt{5}}}{4} a^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni pięciokąta foremnego

\(a\) - długość boku pięciokąta foremnego


Pięciokąt foremny jest figurą wypukłą o wszystkich 5 bokach tej samej długości i 5 kątach równych. Każdy jego kąt wewnętrzny ma miarę 108o.

Wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego - jak stosować w praktyce?

6×7 =

Oprócz - wzór na pole powierzchni pięciokąta foremnego może Ci się przydać