Eszkola

Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty wzór

Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty


Równanie prostej \(l\) przechodzączej przez dwa różne punkty na płaszczyźnie \(A(x_1, y_1)\) oraz \(B(x_2, y_2)\) ma postać:


\(l: y - y_1 = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 -x_1} (x - x_1)\), gdy

\(x_1 \neq x_2\)

 

 

Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty

 

 


Równanie prostej \(k\) przechodzączej przez dwa różne punkty na płaszczyźnie \(A(x_1, y_1)\)\(B(x_2, y_2)\) leżące na prostej równoległej do osi \(OY\) ma postać:


\(k: x = a\), gdy

\(x_1 = x_2 = a\)

Wzór na równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty - jak stosować w praktyce?

2+9 =