Funkcja homograficzna

Funkcja homograficzna jest to funkcja wymierna postaci:

\(f(x) = \dfrac{ax +b}{cx + d}\), 

gdzie \(a,d \neq bc\)  i  \(c \neq 0\)

Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola mająca asymptotę pionową o równaniu postaci \(x = -\dfrac{d}{c}\), oraz asymptotę poziomą o równaniu postaci \( y = \dfrac{a}{c}\).

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka