Eszkola

Funkcja homograficzna wzór

Funkcja homograficzna jest to funkcja wymierna postaci:

\(f(x) = \dfrac{ax +b}{cx + d}\)

gdzie \(a,d \neq bc\)  i  \(c \neq 0\)

Wykresem funkcji homograficznej jest hiperbola mająca asymptotę pionową o równaniu postaci \(x = -\dfrac{d}{c}\), oraz asymptotę poziomą o równaniu postaci \( y = \dfrac{a}{c}\).

Funkcja homograficzna - jak stosować w praktyce?

7+5 =