Eszkola

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego wzór

Wzór na n-ty wyraz ciagu arytmetycznego


Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego ma postać:

\(a_n = a_1 + (n - 1) r \),    dla   \((n \geq 1)\)

\(a_n = \dfrac{a_{n - 1} + a_{n + 1}}{2}\),    dla    \((n >1)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a_n\) - n-ty wyraz ciągu arytmetycznego

\(a_1\) - pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego

\(n\) - ilość wyrazów w ciągu arytmetycznym

\(r\) - różnica ciagu arytmetycznego

 

Wzór na n-ty wyraz ciągu arytmetycznego - jak stosować w praktyce?

9-1 =