Wzór na pole powierzchni pierścienia

Wzór na pole powierzchni pierścienia ma postać:

\(P = \pi ( R^2 - r^2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni pierścienia

\(R\) - promień większego okręgu

\(r\) - promień mniejszego okręgu

\(R-r\) - szerokość pierścienia


Pierścień kołowy to część płaszczyzny ograniczona dwoma współśrodkowymi okręgami o promieniach R i r, gdzie R > r, wraz z tymi okręgami.Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka