Eszkola

Wzór na pole powierzchni kwadratu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole powierzchni kwadratuWzór na pole powierzchni kwadratu ma postać:

\(P = a^2 = \dfrac{1}{2} d^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni kwadratu

\(a\) - długość boku kwadratu

\(d\) - długość przekątnej kwadratu

 
Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu. Każdy kąt wewnętrzny kwadratu ma miarę 90o.

Wzór na pole powierzchni kwadratu - jak stosować w praktyce?

3+5 =