Wzór na promień okręgu opisanego na kwadracie

Wzór na promień okręgu opisanego na kwadracie ma postać:

\(R = \dfrac{\sqrt{2}}{2} a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(R\) - promień okręgu opisanego na kwadracie

\(a\) - długość boku kwadratu


Kwadrat jest czworokątem foremnym; kwadrat jest szczególnym przypadkiem trapezu, deltoidu, równoległoboku, rombu i prostokątu. Każdy kąt wewnętrzny kwadratu ma miarę 90o.Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka