Eszkola

Wzór na przemienność dodawania

Wzór na przemienność dodawania ma postać:

\(a + b = b +a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - dowolna liczba