Wzór na przemienność dodawania


Wzór na przemienność dodawania ma postać:

\(a + b = b +a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - dowolna liczba

 
 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka