Eszkola

Wzór na przemienność dodawania wzór

Wzór na przemienność dodawania ma postać:

\(a + b = b +a\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b\) - dowolna liczba

 
 

Wzór na przemienność dodawania - jak stosować w praktyce?

8-1 =