Eszkola

Wzór na objętość ostrosłupa prawidłowego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

ostrosłup prawidłowy
Wzór na objętość ostrosłupa prawidłowego ma postać:

\(V = \frac{1}{3} S_p h\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość ostrosłupa prawidłowego

\(S_p\) - pole podstawy ostrosłupa prawidłowego

\(h\) - wysokość ostrosłupa prawidłowego

 
Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest wielokąt foremny (np. trójkąt równoboczny, kwadrat), a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy