Eszkola

Wzór na pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego

Ostrosłup prawidłowyWzór na pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego ma postać:

\(P = P_p + P_b\)

\(P_b = \frac{n}{2} a h\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego

\(P_p\) - pole podstawy ostrosłupa prawidłowego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej ostrosłupa prawidłowego

\(a\) - długość krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego

\(h\) - wysokość ściany bocznej (długość tworzącej) ostrosłupa prawidłowego

\(n\) - liczba krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego

 
Podstawą ostrosłupa prawidłowego jest wielokąt foremny (np. trójkąt równoboczny, kwadrat), a rzutem jego wierzchołka jest środek geometryczny podstawy