Wzór na objętość stożka ściętego


Stożek ściętyWzór na objętość stożka ściętego ma postać:

\(V = \dfrac{\pi}{3} h (R^2 + R r + r^2)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość stożka ściętego

\(h\) - wysokość stożka ściętego

\(R\), \(r\) - promienie podstaw stożka ściętego

 
W stożku ściętym obie podstawy są równoległe względem siebie

 

Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka