Eszkola

Wzór na pole powierzchni stożka ściętego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Pole powierzchni stożka ściętegoWzór na pole powierzchni stożka ściętego ma postać:

\(P = P_{p_1} + P_{p_2} + P_b\)

\(P_{p_1} = \pi R^2\)

\(P_{p_2} = \pi r^2\)

\(P_b = \pi (R +r) l\)

\(P = \pi R^2 + \pi r^2 + \pi (R +r) l = \pi (R + r) l + \pi (R^2 + r^2)\)

\(l = \sqrt{h^2 + (R - r)^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni całkowitej stożka sciętego

\(P_{p_1}, P_{p_2}\) - pola podstaw stożka ściętego

\(P_b\) - pole powierzchni bocznej stożka ściętego

\(R\), \(r\) - promienie podstaw stożka ściętego

\(l\) - długość tworzącej stożka ściętego

 

 

 

W stożku ściętym obie podstawy są równoległe względem siebie

 

Wzór na pole powierzchni stożka ściętego - jak stosować w praktyce?

8-3 =

Oprócz - wzór na pole powierzchni stożka ściętego może Ci się przydać