Eszkola

Wzór na pole powierzchni pryzmy wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni pryzmy ma postać:

\(P = a_1b_1 + a_2b_2 + (a_1 + a_2) \sqrt{h^2 + (b_1 - b_2)^2} + (b_1 +b_2)\sqrt{h^2 + (a_1 - a_2)^2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a_1, b_1\) - boki podstawy dolnej pryzmy

\(a_2, b_2\) - boki podstawy górnej pryzmy

\(h\) - wysokość przymy


Przyma jest to wielościan o sześciu ścianach, którego podstawy to prostokąty leżące w dwóch płaszczyznach równoległych, a przeciwległe ściany boczne tworzą trapezy, które są jednakowo nachylone do podstawy, ale po przedłużeniu nie przecinają się w jednym punkcie.

Wzór na pole powierzchni pryzmy - jak stosować w praktyce?

1×6 =

Oprócz - wzór na pole powierzchni pryzmy może Ci się przydać