Twierdzenie Pitagorasa

W trójkącie prostokątnym kwadrat długości przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów długości obu przyprostokątnych.

Wzór twierdzenia ma postać:

\(a^2 + b^2 = c^2\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a,b\) - przyprostokątne

\(c\) - przeciwprostokątna
Potrzebujesz pomocy? Przejrzyj ogłoszenia korepetytorów z matematyki na https://www.e-korepetycje.net https://www.e-korepetycje.net/matematyka