Eszkola

Permutacja bez powtórzeń wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Permutacją bez powtórzeń zbioru n-elementowego A = {a1, a2, ..., an} nazywamy każdy n-wyrazowy ciąg utworzony z wszystkich elementów tego zbioru, czyli każde uporządkowanie elementów zbioru A.

Liczba wszystkich różnych permutacji bez powtórzeń zbioru n-elementowego jest równa:

 Pn=n!, n∈N+

Permutacja bez powtórzeń - jak stosować w praktyce?

6-2 =