Eszkola

Częstość względna zdarzenia - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Częstość względna zdarzenia – jest to częstość występowania zdarzenia losowego, określona wzorem \(f_n(A)=\dfrac{l_n(A)}{n}\), gdzie A - to zdarzenie losowe należące do rodziny zdarzeń, n – liczba powtórzeń tego doświadczenia, \(l_n(A)\) – ilość wyników, które sprzyjały zdarzeniu losowemu A.

Przykład: Rzut moneta, zdarzenie A – wypadnie orzeł.

Poniżej zamieszczono wyniki stu powtórzeń rzutu monetą:

O R O O O R O O O O R R R R O R R O R O O O O O R O O O R O O R O
R R R R R R O R R O O R R O R R R O R R R R R O R R R O R O O R O R
O R R R O O O R R O R R O O O O O R O R O R O O O R R O O R R O R

Mamy w tym przypadku n=100, jest tu 49 orłów czyli \(l_n(A)=49\) , tak więc częstość względna zdarzenia na próbie 100 wynosi w naszym przypadku \(f_n(A)=\dfrac{49}{100}\). W wielu przypadkach częstość względna zdarzenia wykazuje tendencje do przybliżania się do pewnej liczby, tak jak rzut monetą będzie się przybliżał do ½ dla orła lub dla reszki, taka zależność stała się podstawą do przyjęcia postulatu, że dla każdego zdarzenia istnieje częstość doskonała.

Częstość względna zdarzenia Wasze opinie

7×5 =