Eszkola

Konwerter systemów liczbowych

Za pomocą pomocą poniższego kalkulatora systemów liczbowych mogą Państwo przeliczać liczby zapisane w systemie dziesiętnym, ósemkowym, szesnastkowym, dwójkowym. Po wprowadzeniu liczby ta sama liczba przekonwertowana na inny system liczbowy pojawi się w pozostałych okienkach. Konwerter przelicza tylko liczby całkowite (nie ułamkowe). 

System dziesiętny (DEC)

System ósemkowy (OCT)

System szestnastkowy (HEX)

System dwójkowy (BIN)

Konwerter systemów liczbowych Wasze wyniki

5×2 =