Eszkola

Kalkulator błędów

 OPIS.
Użytkownik podaje szacunkowy wynik \(x\) oraz wynik dokładny \(x'\). W polu wynikowym pojawia się wynik.

Szacunkowy wynik:

\( x = \)

Wynik dokładny:

\( x' = \)

Kalkulator błędów Wasze wyniki

4+6 =