Eszkola

Kalkulator pochodnej w punkcie

 OPIS.
Kalkulator składa się z pola, w którym użytkownik wybiera ilość składników \(n\) funkcji oraz n-par pól, w których użytkownik podaje współczynniki \(A_i\) oraz potęgę zmiennej \(k_i\). Funkcja jest zapisywana w postaci \(f(x)=A_1\cdot x^{k_1}+...+A_i \cdot x^{k_i}+...+A_n\cdot x^{k_n}\). Dodatkowo użytkownik wybiera punkt, w którym ma być obliczona pochodna \(x_0\). Po podaniu potrzebnych danych, kalkulator w polu wynikowym wyświetla wynik.
 

Ilość składników :

Składniki:

\( A_1 = \) \( k_1 = \)
\( A_2 = \) \( k_2 = \)

Punkt:

\( x_0 = \)
A_{#} = k_{#} =

Kalkulator pochodnej w punkcie Wasze wyniki

4×1 =