Eszkola

Zdarzenie niemożliwe - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zdarzenie niemożliwe – inaczej nazywane zbiorem pustym, oznaczane jako ∅, jest to szczególny element rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), jest ono związane z zdarzeniem losowym, któremu nie sprzyja żaden z wyników doświadczenia.

Przykład

W trzykrotnym rzucie kostką, zdarzenie A – suma oczek będzie mniejsza od 2. W tym przypadku minimalna suma oczek w trzykrotnym rzucie kostką wynosi 3, więc zdarzenie A jest zdarzeniem niemożliwym, bo żaden z wyników nie sprzyja temu zdarzeniu, można też zapisać, że A=∅.

Zdarzenie niemożliwe Wasze opinie

6-3 =