Eszkola

Twierdzenie Eulera - opis

Twierdzenie Eulera to twierdzenie opisujące zależności pomiędzy okręgiem wpisanym i opisanym w trójkąt. Odległość pomiędzy środkiem okręgu wpisanego w trójkąt i środkiem okręgu opisanego na trójkącie wyraża się w następującej zależności:

\(d^2=R(R-2r)\)

gdzie d to odległość pomiędzy środkami okręgu opisanego i wpisanego w trójkąt, R to długość promienia okręgu opisanego na trójkącie, r to promień okręgu wpisanego w trójkąt

Twierdzenie Eulera

 

Kąt dwuścienny to kąt między dwoma sąsiednimi ścianami. Aby wyznaczyć kąt dwuścienny należy wyznaczyć prostą powstałą z przecięcia się ścian i na obydwóch płaszczyznach ścian wyróżnić proste (półproste) prostopadłe do prostej otrzymanej z przecięcia ścian. Kąt dwuścienny to kąt pomiędzy otrzymanymi dwoma półprostymi. Otrzymano 2 rodzaje katów dwuściennych:

  • kąt dwuścienny wklęsły to kąt, który ma miarę większą niż 180°
  • kąt dwuścienny wypukły to kąt mniejszy niż 180°

Twierdzenie Eulera

Twierdzenie Eulera Wasze opinie

7+7 =