Eszkola

Rozkład liczby na czynniki pierwsze - opis

Rozkład liczby na czynniki pierwsze polega na zapisaniu dowolnej liczby naturalnej za pomocą iloczynu liczb pierwszych. Aby rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, należy daną liczbę dzielić (bez reszty) przez liczby pierwsze do momentu, aż zostanie tylko liczba \(1\).

Aby odróżnić liczby pierwsze od złożonych, należy spróbować zapisać daną liczbę w postaci iloczynu liczb naturalnych. Należy pamiętać, że liczba \(1\) nie jest ani liczbą pierwszą ani liczbą złożoną.

Przykłady liczb pierwszych i złożonych:

\(2\) – liczba pierwsza

\(3\) – liczba pierwsza

\(4 = 2\cdot 2\) – liczba złożona

\(5\) – liczba pierwsza

\(6=2\cdot 3\) – liczba złożona

\(7\) – liczba pierwsza

\(8=2\cdot 2\cdot 2\) – liczba złożona

\(9=3\cdot 3\) – liczba złożona

\(10=5\cdot 2\) – liczba złożona

\(11\) – liczba pierwsza

\(12=2\cdot 2\cdot 3\) – liczba złożona

\(13\) – liczba pierwsza

\(14=7\cdot 2\) – liczba złożona

\(15=3\cdot 5\) – liczba złożona

\(16=2\cdot 2\cdot 2\cdot 2\) – liczba złożona

\(17\) – liczba pierwsza

\(18=2\cdot 3\cdot 3\) – liczba złożona

\(19\) – liczba pierwsza

Jak rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, pokażą najlepiej następujące przykłady:

Jak rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę \(15\).

\(\left.\begin{matrix}
15\\
3\\
1\\
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
5\\
3\\
\\
\end{matrix}\)


Najpierw liczbę \(15\) dzielimy przez \(5\) następnie przez \(3\). Można więc zapisać liczbę \(15\) za pomocą iloczynu liczb pierwszych:

\(15=5\cdot 3\)

Rozłóżmy liczby \(36\) oraz \(462\) na czynniki

\(\left.\begin{matrix}
36\\
18\\
9\\
3\\
1
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
2\\
3\\
3\\
\\
\end{matrix}\)


\(36=\cdot 2\cdot 2\cdot 3\cdot 3\)

\(\left.\begin{matrix}
462\\
231\\
77\\
11\\
1
\end{matrix}\right|
\begin{matrix}
2\\
3\\
7\\
11\\
\\
\end{matrix}\)


\(462=2\cdot 3\cdot 7\cdot 11\)

Przykładowe zadanie

Rozłóż na czynniki:
a) 64     b) 210     c) 1155      Zobacz rozwiązanie

Rozkład liczby na czynniki pierwsze Wasze opinie

6×3 =
  • K Kacper 21.11.2022

    Trudne

  • N Natalia 27.10.2022

    Mam nadzieję że pomogłam

Oprócz rozkład liczby na czynniki pierwsze może Ci się przydać