Eszkola

Oś symetrii - opis

Oś symetrii

Oś symetrii figury jest to prosta względem której ta figura jest do siebie osiowo symetryczna. Oś symetrii dzieli figurę na dwie przystające części. Figurę, która posiada co najmniej jedną oś symetrii nazywamy osiowo-symetryczną.


Przykłady figur posiadających oś symetrii:

 • trójkąt równoramienny - 1 oś symetrii,
 • trapez równoramienny - 1 oś symetrii,
 • deltoid - 1 oś symetri,
 • prostokąt - 2 osie symetrii,
 • romb - 2 osie symetrii,
 • odcienek - 2 osie symetrii,
 • trójkąt równoboczny - 3 osie symetrii,
 • kwadrat - 4 osie symetrii,
 • okrąg, koło - nieskończenie wiele osi symetrii,
 • prosta - nieskończenie wiele osi symetrii,
 • punkt - nieskończenie wiele osi symetrii.

Równoległobok, trójkąt różnoboczny oraz trapez prostokątny nie posiada osi symetrii.

Oś symetrii Wasze opinie

7×2 =