Eszkola

Suma zdarzeń A i B - opis

Suma zdarzeń A i B – zbiór zdarzeń losowych należących do tej samej rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń). Sumą takich zdarzeń jest zdarzenie, któremu sprzyjają wyniki zdarzeń A lub B. Sumę zdarzeń A i B oznaczamy, jako AυB.

Przykład

Trzykrotny rzut kostką, zdarzenie A – suma oczek maksymalnie będzie wynosiła 4, zdarzenie B – za każdym razem wypadnie taka sama liczba oczek, oraz zdarzenie C = AυB. Jeśli wyniki rzutu kostką zapiszemy w postaci liczby reprezentującej ilość wyrzuconych oczek to zdarzenia możemy przedstawić następująco:

A={(1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (2,1,1)}

B={(1,1,1), (2,2,2), (3,3,3), (4,4,4), (5,5,5), (6,6,6)}
C= AυB={(1,1,1), (1,1,2), (1,2,1), (2,1,1), (2,2,2), (3,3,3), (4,4,4), (5,5,5), (6,6,6)}

Suma zdarzeń A i B Wasze opinie

3+8 =