Eszkola

Iloczyn zdarzeń A i B - opis

Iloczyn zdarzeń A i B – jest to iloczyn zbiorów A i B, gdzie A i B to zdarzenia losowe należące do tej samej rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń). Iloczynem zdarzeń są te wyniki doświadczenia losowego, które sprzyjają obu zdarzeniom jednocześnie. Iloczyn zdarzeń oznaczamy A∩B.

Przykład: Dwukrotny rzut kostką, zdarzenie A – na każdej kostce wypadnie taka sama liczba oczek, zdarzenie B – na pierwszej kostce wypadnie pięć oczek. Iloczynem zdarzeń A i B jest zdarzenie C – na każdej kostce wypadnie pięć oczek, co sprzyja jednocześnie zdarzeniom A oraz B. Możemy też rozpisać zdarzenia wpisując liczbę wyrzuconych oczek, jako wynik zdarzenia losowego, wtedy:

 Ω= {(11), (12), (13), (14), (15), (16), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (61), (62), (63), (64), (65), (66)}

Zdarzenie A={(11), (22), (33), (44), (55), (66)}

Zdarzenie B= {(51), (52), (53), (54), (55), (56)}

Zdarzenie C={(55)}
C= A∩B

Iloczyn zdarzeń A i B Wasze opinie

6×7 =