Eszkola

Figury podobne - opis

Figury podobne to przynajmniej dwie figury geometryczne o takich samych kątach i proporcjonalnych bokach. Proporcjonalność boków figur polega na tym, że każdy z boków jednej figury jest tyle samo razy większy lub mniejszy od odpowiadających im boków drugiej figury. Podsumowając figury podobne mają ten sam kształt a różnią się wielkością.


Figury podobne
\(\Delta ABC \sim  \Delta A'B'C'\)

Figury podobne na przykładzie trójkątów

Trójkąty są podobne, jeśli istnieje podobieństwo przekształcające jeden z nich w drugi.

Cechy podobieństwa trójkątów:

  • BBB. Jeśli trzy boki jednego trójkąta są proporcjonalne do trzech boków drugiego trójkąta, to te dwa trójkąty sa podobne.
  • BKB. Jeśli dwa boki jednego trójkąta są proporcjonalne do dwóch boków drugiego trójkąta i kąty zawarte między tymi bokami sa równe, to te dwa trójkąty są pdobne.
  • KKK. Jeśli kąty jednego trójkąta są odpowiednio równe kątom drugiego trójkąta, to te dwa trójkąty są podobne.

 

Figury podobne Wasze opinie

1×5 =