Eszkola

Działania na liczbach całkowitych - opis

Liczby całkowite zawierają wszystkie liczby naturalne wraz z zerem oraz wszystkie ich liczby przeciwne. Można symbolicznie przedstawić je w postaci zbioru: Z = {..., -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ...}. Do podstawowych działań na tych liczbach należy dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie

Dodawanie:

 • Dodawanie liczb dodatnich - otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  200 + 300 = 500
 • Dodawanie liczb ujemnych - otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-200) + (-300) = (-500)
 • Dodawanie liczby dodatniej i ujemnej, przy czym większa jest liczba dodatnie, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-200) + 300 = 100
  350 - 150 = 200
 • Dodawanie liczby dodatniej i ujemnej, przy czym większa jest liczba, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  200 + (-300) = (-100)
  (-450) + 300 = (-150)

Odejmowanie:

 • Odejmowanie liczb dodatnich, w których pierwsza liczba jest większa od drugiej, otrzymamy wynik zawsze dodatni:
  300 - 250 = 50
 • Odejmowanie liczb dodatnich, w których pierwsza liczba jest mniejsza od drugiej, otrzymamy wynik zawsze ujemny:
  300 - 750 = -450
 • Odejmowanie liczb ujemnych, w których pierwsza liczba jest większa od drugiej, otrzymamy wynik zawsze ujemny:
  (-600) - (-300) = (-600) + 300 = 300
 • Odejmowanie liczb ujemnych, w których druga liczba jest większa od pierwszej, otrzymamy wynik zawsze dodatni:
  (-200) - (-300) = (-200) + 300 = 100
 • Odejmowanie liczby ujemnej od dodatniej, otrzymamy wynik zawsze dodatni
  200 -- (-300) = 200 + 300 = 500
 • Odejmowanie liczby dodatniej od ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-200) - 300 = (-500)

Mnożenie:

 • Mnożenie liczb dodatnich, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  20 x 30 = 600
 • Mnożenie liczb ujemnych, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-20) x (-30) = 600
 • Mnożenie liczb mieszanych tzn. liczby dodatniej i ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  20 x (-30) = (-600)
  (-20) x 30 = (-600)

Dzielenie:

 • Dzielenie liczb dodatnich, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  210 : 30 = 7
 • Dzielenie liczb ujemnych, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-210) : (-30) = 7
 • Dzielenie liczb mieszanych tzn. liczby dodatniej i ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-210) : 30 = -7
  210 : (-30) = -7

 

Działania na liczbach całkowitych Wasze opinie

9+3 =
 • K Karol6457 27.09.2022

  Git

 • P papappapa 26.09.2022

  3

Oprócz działania na liczbach całkowitych może Ci się przydać