Eszkola

Działania na liczbach ujemnych

Dodawanie:

 • Dodawanie liczb ujemnych - otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-200) + (-300) = (-500)
 • Dodawanie liczby dodatniej i ujemnej, przy czym większa jest liczba dodatnie, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-200) + 300 = 100
  350 - 150 = 200
 • Dodawanie liczby dodatniej i ujemnej, przy czym większa jest liczba, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  200 + (-300) = (-100)
  (-450) + 300 = (-150)

Odejmowanie:

 • Odejmowanie liczb ujemnych, w których pierwsza liczba jest większa od drugiej, otrzymamy wynik zawsze ujemny:
  (-600) - (-300) = (-600) + 300 = 300
 • Odejmowanie liczb ujemnych, w których druga liczba jest większa od pierwszej, otrzymamy wynik zawsze dodatni:
  (-200) - (-300) = (-200) + 300 = 100
 • Odejmowanie liczby ujemnej od dodatniej, otrzymamy wynik zawsze dodatni
  200 -- (-300) = 200 + 300 = 500
 • Odejmowanie liczby dodatniej od ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-200) - 300 = (-500)

Mnożenie:

 • Mnożenie liczb ujemnych, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-20) x (-30) = 600
 • Mnożenie liczb mieszanych tzn. liczby dodatniej i ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  20 x (-30) = (-600)
  (-20) x 30 = (-600)

Dzielenie:

 • Dzielenie liczb ujemnych, otrzymamy zawsze wynik dodatni:
  (-210) : (-30) = 7
 • Dzielenie liczb mieszanych tzn. liczby dodatniej i ujemnej, otrzymamy zawsze wynik ujemny:
  (-210) : 30 = -7
  210 : (-30) = -7

Może Ci się przydać: