Eszkola

Podzielność liczb - dzielniki liczb - opis

PODZIELNOŚĆ LICZB - Liczba x jest podzielna przez liczbę y, jeżeli w wyniku dzielenia liczby x przez y reszta jest równa 0 (y jest dzielnikiem liczby x).

        1. Podzielność przez 2: liczba jest podzielna przez 2 jeśli na końcu są cyfry: 0, 2, 4, 6, 8

           Przykład 1. Liczby podzielne przez 2 to: 258, 3694, 12, 957130
 

        2. Podzielność przez 3: liczba jest podzielna przez 3 jeśli suma cyfr jest podzielna przez 3

           Przykład 2. Liczby podzielne przez 3 to: 10011, 123, 9846201, 2403, ponieważ sumy cyfr 1+0+0+1+1=3, 1+2+3=6,
           9+8+4+6+2+0+1=30  jak i 2+4+0+3=9 sa podzielne przez 3
 

        3. Podzielność przez 4: liczba jest podzielna przez 4 jeśli ostatnie dwie cyfry są podzielne przez 4

          Przykład 3. Liczby podzielne przez 4 to:589404, 5712, 100, 6280, ponieważ ostatnie 2 cyfry są podzielne przez 4
 

        4. Podzielność przez 5: liczba jest podzielna przez 5 jeśli ostatnią cyfra jest 0 lub 5

          Przykład 4. Liczby podzielne przez 5 to: 510, 685, 6874930, 555
 

        5. Podzielność przez 6: liczba jest podzielna przez 6 jeśli jest jednocześnie podzielna przez 2 i 3

          Przykład 5. Liczby podzielne przez 6 to; 7254132, 11112, 24, ponieważ każda z liczb dzieli się i przez 2 i przez 3.
 

        6. Podzielność przez 9: liczba jest podzielna przez 9 jeśli suma cyfr jest podzielna przez 9

           Przykład 6. Liczby podzielne przez 9 to: 33300, 7315416, ponieważ sumy cyfr 3+3+3+0+0=9 oraz 7+3+1+5+4+1+6=27 są
           podzielne przez 9
 

        7. Podzielność przez 10: liczba jest podzielna przez 10 jeśli ostatnią cyfrą liczby jest 0

           Przykład 7. Liczby podzielne przez 10 to: 58430, 5840, 6920
 

        8. Podzielność przez 11: liczba jest podzielna przez 11 jeżeli różnica sumy cyfr na miejscach parzystych i miejscach nieparzystych
          jest podzielna przez 11

          Przykład 8. Liczby podzielne przez 11 to: 707795, ponieważ suma cyfr na miejscach parzystych 0+7+5=12, na nieparzystych
          miejscach suma cyfr wynosi 7+7+9=23, różnica sumy cyfr na miejscach parzystych i miejscach nieparzystych wynosi
          12-23= -11, liczba ta jest podzielna przez 11 to i pierwotna liczba 707795 jest podzielna przez 11
 

Podzielność liczb Wasze opinie

5×3 =

Oprócz podzielność liczb może Ci się przydać