Eszkola

Wzór na dzielenie liczb zespolonych (urojonych) wzór

Dzielenie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a,b) : (c,d) = (\dfrac{ac + bd}{c^2 + d^2}, \dfrac{bc - ad}{c^2 + d^2})\)\((c, d) \neq (0,0)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste różne od 0

Wzór na dzielenie liczb zespolonych (urojonych) - jak stosować w praktyce?

8+6 =