Eszkola

Wzór na mnożenie liczb zespolonych (urojonych) wzór

Wzór na mnożenie liczb zespolonych (urojonych) ma postać:

\((a, b ) \cdot (c, d) = (ac - bd, \: ad + bc)\)

Wyjaśnienie symboli:

\(a, b, c, d\) - liczby rzeczywiste

Wzór na mnożenie liczb zespolonych (urojonych) - jak stosować w praktyce?

6+2 =