Eszkola

Jednostki czasu - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Na oznaczenie czasu używamy jednostek czasu. Podstawową jednostką czasu w układzie SI jest sekunda (s). Najczęściej spotykanymi jednostkami czasu poza sekundą są:

1 minuta (min)= 60 s
1 godzina (h)=60 min-3600 s
1 doba =24 h=1440 min= 86400 s
1 rok= 365 dni= 8760 h

W fizyce m.in w astronomii używa się bardzo krótkich jednostek, służących do określania bardzo niewielkich przedziałów czasowych. Jednostki te to:

1 milisekunda = 10-3 s
1 mikrosekunda = 10-6 s
1 nanosekunda = 10-9 s
1 pikosekunda = 10-12 s
1 femtosekunda = 10-15 s
 

 

 

 

Jednostki czasu Wasze opinie

5×6 =

Oprócz jednostki czasu może Ci się przydać