Eszkola

Dźwięk co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Dźwięk – jest jedną z kilku rodzajów fal akustycznych. Poza dźwiękiem wyróżnia się infradźwięki posiadające mniejszą częstotliwość od dźwięków, ultradźwięki posiadające wyższą częstotliwość od dźwięków i hiperdźwięki posiadające większą częstotliwość od ultradźwięków. Pod względem fizycznym dźwięk jest to fala akustyczna o częstotliwości od 16 Hz do 20 000 Hz. Te częstotliwości uznaje się za fale powodujące wrażenia słuchowe, czyli dźwięki słychać w odróżnieniu od infradźwięków, ultradźwięków i hiperdźwięków.

Definicja

Dźwięk jest to fala akustyczna o częstotliwości między 16 Hz a 20 kHz rozchodząca się w ośrodku sprężystym.

Dźwięk rozchodzi się w środowisku sprężystym (gazy, ciecze, ciała stałe) np., w powietrzu, ale dźwięk nie będzie się rozchodził w próżni. Aby fala akustyczna mogła się przemieszczać, jej długość musi być większa niż odległość cząsteczek między sobą, w przypadku próżni nie ma cząsteczek czyli fala akustyczna zaniknie. Ogólnie mówiąc, jeśli między nami a rozmówcą ustawiłoby się barierę, w której byłaby próżnia, to żaden dźwięk nie dotarłby do naszych uszu. Za dźwięk podstawowy uznaje się ton. Ton jest to dźwięk prosty, który jest falą akustyczną idealnie sinusoidalną z określoną częstotliwością i długością fali. Każdy dźwięk można rozłożyć na dźwięki proste, z których jest złożony.

Pojęcie dźwięku ma też inne znaczenie, jest to wrażenie słuchowe wywołane zjawiskiem zaburzenia fal, chodzi o to, że falę akustyczną o pewnej częstotliwości nasze ucho usłyszy. Mowa o definicji psychologicznej dźwięku. Wielkościami charakterystycznymi są tu wysokość dźwięku, głośność dźwięku, barwa dźwięku.

Dźwięk Wasze opinie

7-4 =