Eszkola

Ton co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ton – inaczej dźwięk prosty jest to fala dźwiękowa, mająca idealną i jednoznacznie określoną częstotliwość i amplitudę, oraz sinusoidalny przebieg. Ogólnie mówiąc jest to najprostszy dźwięk, czasem nazywany tonem czystym. Połączenie ze sobą różnych dźwięków prostych tworzy tony pełne, których przykładem może być utwór muzyczny. Dźwięk, który bardzo przypomina ton można wytworzyć za pomocą kamertonu, wykorzystywanego do strojenia instrumentów. Jednak w naturze nie występują tony czyste osobno, jest to ułatwienie dla fizyków jak i dla muzyków, aby łatwiej było opisać pewne zjawiska lub skomponować muzykę dla orkiestry. Dowolny dźwięk, który nie jest tonem, można rozłożyć i zapisać za pomocą tonów. Do zobrazowania takiego dźwięku i pokazania wszystkich tonów wykonuje się widmo dźwięku.

Do opisania tonu najistotniejsza jest częstotliwość i amplituda. Głośność tonu zależy od amplitudy, im amplituda większa tym ton głośniejszy i odwrotnie. Częstotliwość charakteryzuje wysokość dźwięku, różne częstotliwości prezentuje film poniżej. Zapisane są tu wszystkie słyszalne dla ludzkiego ucha częstotliwości.

Ton Wasze opinie

7+8 =