Eszkola

Pojemność elektryczna co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wielkość opisująca zdolność gromadzenia ładunku przy danym napięciu nazywana jest pojemnością \(C\).

Pojemność kondensatora, na którego okładkach znajduje się ładunek \(Q\) przy napięciu \(U\) dana jest wzorem:

\(C=\frac{Q}{U}\)

Jednostką pojemności jest farad [1F], ale ponieważ jest to duża jednostka (kondensator o takiej pojemności musiałby mieć ładunek 1 kulomb na okładkach przy napięciu 1 volt), to kondensatory mają pojemność wyrażoną w jednostkach mniejszych, na przykład pikofarad (\([pF]\)) czy nanofarad (\([nF]\)), które można przeliczyć na farady:

\(1[pF]=10^{-12}[F]\)

\(1[nF]=10^{-9}[F]\)

Inny sposób określenia pojemności kondensatora płaskiego bazuje na znajomości jego wymiarów. Kondensator płaski, którego okładki o powierzchni \(S\) są oddalone \(d\), między którymi znajduje się izolator o względnej przenikalności \(\epsilon\)  ma pojemność:

\(C=\frac{\epsilon\cdot \epsilon_0\cdot S}{d}\),
gdzie \(\epsilon_0\) jest przenikalnością elektryczną próżni.

 

Pojemność elektryczna Wasze opinie

9-4 =

Oprócz pojemność elektryczna może Ci się przydać